1441/3

1698000 تومان

ست

جنس پارچه مراکشی

مانتو جلو بسته

قد جلو : ۶۷

قد پشت : ۷۴

دامن

قد : ۹۵

دور کمر کش نیومده : ۶۰

دور کمر کش اومده : ۱۱۸

موجود

دسته:

1441/3

1698000 تومان

موجود