959/2

478000 تومان

کت ماسکولین استایل فونتوگرافی
پارچه: کرپ
سایز بندی: ۳ سایزی
سایز ۱: ۳۶ و ۳۸
( دور بازو ۳۴_ دور سینه ۹۶_ قد ۸۰ سانت)
سایز ۲: ۴۰ و ۴۲
(دور بازو ۳۶_ دور سینه ۱۰۴_ قد ۸۰ سانت)
سایز ۳: ۴۴ و ۴۶
(دور بازو ۴۰_ دور سینه ۱۰۸_ قد ۸۲ سانت)
پاک کردن

شناسه محصول: نامعلومدسته: