ماسکولین

استایل ماسکولین

استایل ماسکولین Masculine ماسکولین در لغت به معنای مردانگی و مذکر است. در واقع کت و شلوار مردانه را با تناسبات اندام یک زن طراحی کردن و به تن یک خانم کردن استایل ماسکولین را بوجود میاورد. ماسکولین یک سبک مردانه جذاب برای زنان و دختران است.سبکی که امروزه طرفداران بسیار…