زبان :

فروشگاه

[gap height=”32px”] [ux_banner_grid visibility=”hide-for-medium”] [col_grid span=”6″ span__sm=”12″ depth=”1″] [ux_banner height=”500px” bg=”671″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”65% 16%” hover=”overlay-add”] [text_box width=”50″ width__sm=”80″ scale=”99″ position_x=”10″ position_y=”90″ text_align=”left”]

جنس با کیفیت

[/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ depth=”1″] [ux_banner height=”500px” bg=”2792″ bg_size=”medium” bg_pos=”58% 24%”] [text_box width=”83″ width__sm=”60″ scale=”71″ position_x=”0″ position_y=”90″] [ux_text text_align=”right”]

سایز بندی مختلف در محصولات

[/ux_text] [divider] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”1-2″ depth=”1″] [ux_banner bg=”3057″ bg_size=”medium” bg_pos=”52% 0%”] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”13″ height=”1-2″ depth=”1″] [ux_banner height=”500px” bg=”3043″ bg_size=”medium” hover=”glow”] [/ux_banner] [/col_grid] [/ux_banner_grid] [title style=”center” text=”کد مانتو را وارد کنید” icon=”icon-angle-down” margin_top=”22px”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [search style=”flat” size=”large”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_text text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

می تونید کد محصولی که در اینستاگرام دیده اید رو وارد کنید! 

[/ux_text] [/col] [/row] [title style=”center” text=”فصل پاییزه”] [ux_products cat=”190″ products=”12″ orderby=”date”] [title style=”center” text=”مانتو اسپرت”] [ux_products cat=”194″ products=”12″ orderby=”name”] [gap height=”36px”] [ux_banner height=”513px” height__sm=”158px” bg=”6641″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.26)” bg_pos=”100% 1%” parallax=”1″ link=”https://v-pr.ir/product-category/new-collection/manto” target=”_blank”] [text_box position_x=”50″ position_x__sm=”5″ position_y=”50″ position_y__sm=”80″]

مشاهده مجموعه مانتو های 

موجود

[/text_box] [/ux_banner] [title style=”bold-center” text=”مانتو و کت مجلسی”] [ux_products cat=”194,193″ offset=”10″ orderby=”date”] [title style=”bold-center” text=”کالج ها”] [ux_products cat=”191″ products=”12″ orderby=”title”] [title style=”bold-center” text=”کیف ها”] [ux_products cat=”192″ orderby=”name”] [title style=”bold-center” text=”همه محصولات”] [ux_products type=”row” width=”full-width” columns=”6″ cat=”0″ products=”10000000″ orderby=”date” order=”ASC”] [title style=”bold-center” text=”آخرین اخبار دنیا مد”] [blog_posts badge_style=”square” image_height=”75%” image_hover=”zoom”]
سبد خرید
بازگشت به بالا